Comissió d'Emancipació

El procés d’emancipació de les persones que resideixen i han residit en els centres, o son usuàries d’altres programes de suport de les entitats de la FEiAB, és un tema que preocupa de forma significativa a tota la xarxa.

Com a resposta s'acorda la creació d’un espai de coordinació i debat que permeti la reflexió i defensa dels drets dels adolescents i joves en protecció que estan en processos d’emancipació. En aquest espai estan convidats a participar les entitats no lucratives i institucions públiques implicades en l'emancipació d'extutelats i compromeses amb millorar la situació dels joves.

Objectius

Per millorar les condicions d'emancipació dels joves extutelats, i  en concret per a:

1) Donar coneixement públic de la situació dels joves extutelats.
2) Plataforma de pressió davant les administracions públiques.
3) Prendre l’iniciativa per aconseguir la inserció social dels joves.
4) Acordar programes i activitats amb el sector privat per la inserció laboral (seguiment laboral per educadors).
 

Tornar a comissions...