Comissió de Formació

Responsable FEIAB:
MªJosé Palacios (Intress)

Membres de la comissió:
Magela Sosa (Temple)
Linita Coll (Patronat d'Inca)
Beatriz Moreno (Mater)
Margarita Capó (Ames)
Carmen Pascual (Amaranta)
Joan Ferrer
 

Objectius

Disseny i execució del pla anual de formació conjunta per al personal dels centres residencials de protecció de menors.

La Comissió de Formació treballa per tal de millorar la formació del personal de les llars residencials de menors de l’illa, tant del personal dels centres de la FEIAB com de les llars que gestiona directament l’IMAS.

Actualment es desenvolupa el PLA de FORMACIO 2016

 

Tornar a comissions...