Pla de Formació 2017 pels professionals dels centres de protecció de menors

El Pla de Formació 2017 ha estat dissenyat per la Comissió de Formació a partir de les necessitats detectades per la direcció de centres i dels temes d'interès expressats pels professionals, mitjançant una enquesta.

La Comissió de Formació, integrada per representants de les entitats de la FEiAB, ha planificat al llarg de l’any una formació que consta de diversos cursos i tallers breus (entorn de dues hores) de les temàtiques més valorades pels professionals, i un encontre de professionals, on es profunditza en un tema concret sobre la intervenció amb menors en risc.

 

ENCONTRE de PROFESSIONALS

 

d'escoles, instituts i programes de protecció i justícia juvenil

Divendres 27 d'ctubre en la UIB.

Amb l’objectiu de promoure la convergència de la intervenció educativa i socioeducativa entre els professionals de les escoles i els programes de protecció i de justícia juvenil s'ha realitzat aquest encontre, resultat de la col·laboració del Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació i Universitat i la Federació d’Entitats d’atenció a la Infància i l’Adolescència Balear – FEiAB.

Podeu accedir al mterial de l'Encontre en les descàrregues.

 

Taller de Pepa Horno "La mirada consciente"

Dilluns 6 de novembre en la Fundació Natzaret.

Es tracta de la presentació del treball contingut en el llibre “La mirada consciente” i del procés desenvolupat en els programes residencials de Ames i Natzaret, què ha suposat pels infants residents i pels equips d’educadors.