Formació per a la inserció laboral de joves

Els beneficiaris del programa son joves entre 18 i 22 anys que hagin tingut qualque mesura jurídica de protecció. Cada jove podrà rebre ajudes per a una o varies formacions, en funció de les seves necessitats i orientació laboral. La formació possible és:
• permís de conducció AM (ciclomotor);
• permís de conducció B (cotxe);
• títol de monitor de temps lliure;
• títol de socorrista de piscina;
• títol de socorrista de medis aquàtics (que afegeix al de piscina competències per al mar i parcs aquàtics); i
• carnet de manipulador d'aliments.

Els criteris per a la selecció dels beneficiaris és:
• Edat entre els 18 i els 22 anys.
• Han tingut qualque mesura jurídica de protecció.
• No tenen recursos suficients per pagar una titulació que seria positiva pel seu procés d'inserció laboral.
• Resideixen en Mallorca.

A més, els beneficiaris han de complir les següents condicions:
• El compromís explícit de la/el jove amb el seu pla de formació.
• Han de estar d'alta i en seguiment per un programa d'emancipació, que es compromet per al suport i seguiment del procés de la/el jove durant el pla de formació.
• Els beneficiaris han de donar el consentiment per utilitzar les seves dades.
• Altres requisits exigència de la titulació de la que es forma. Per exemple: per a l'obtenció del títol de Monitor de Temps Lliure es requisit tindre ESO.
 

Compromís del programa d'emancipació que dona suport al beneficiari/a
El programa d'emancipació on el beneficiari/a està donat d'alta es compromet en la responsabilitat de sol•licitar aquesta formació i realitzar el seguiment del beneficiari/a fins que finalitzi la formació.


Es pot descarregar des d'aquesta web el document que explica el programa i els seus procediments, així com la sol•licitud i altres documents annexes.
Per a més informació contacteu amb info@feiab.org

 

Objectius

A. Realitzar formacions que permetin als joves extutelats obtenir titulacions.
B. Millorar el currículum laboral dels joves.
C. Desenvolupar el compromís dels joves amb els processos formatius i els plans de feina.
D. Continuar amb els itineraris formatiu-laborals dels joves quan surten del sistema de protecció de menors.