Bones Pràctiques de Qualitat en els Centres Residencials

Des de l'any 2011 es realitza un Encontre de Professionals de l'acolliment residencial de menors en risc. Aquests encontres son una trobada diferent, que pretén reconèixer i compartir les intervencions de qualitat que s’han implantat en els centres residencials i possibiliten una bona atenció de la infància i adolescència.

Les bones pràctiques presentades s'aniran penjant en aquest lloc, com exemple per poder esser replicades adaptant-les a les situacions que considereu.

Visita el web de les Bones Pràctiques >>