Continua el programa de FORMACIO per a la inserció laboral de joves

Aquest programa, subvencionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, amb càrrec a l'assignació tributaria del IRPF, pretén formar a joves provinents de la xarxa de protecció de menors i que no tenen suport familiar, o aquest és fràgil, per a que obtinguin una titulació o formació que faciliti la inserció laboral posterior. 

En la secció de PROJECTES accediu a més informació.

Tornar a notícies...