Organització

La FEiAB va esser fundada l’any 2003, encara que les entitats integrants gestionen centres de protecció de menors des de molts anys enrere i han acumulat una experiència enriquidora per l’atenció a la infància i adolescència.

La missió de la FEiAB és donar veu al menors en situació de desprotecció i de risc social, fer visibles a la societat i a les administracions competents les dificultats i necessitats dels infants i joves, que per diverses causes lligades casi sempre a problemes de desestructuració familiar, es troben en una situació de alta fragilitat social.

Per això, la FEiAB treballa mitjançant comissions i desenvolupa diferents projectes per aconseguir els objectius. Donen suport a la federació principalment el Consell de Mallorca, i el Govern de les Illes Balears.

A més, la federació està integrada a la Xarxa per a la inclusió social EAPN-Illes Balears.

Donem atenció entorn a 249 menors des de petita infància fins a la majoria d’edat, en règim residencial en 21 centres a l’illa de Mallorca, en els que hi treballen més de 200 persones.

A més, les entitats federades gestionem altres programes i serveis dirigits a la infància i la família, entre altres programes socials.